Báo cáo tài chính

Tất cả các hoạt động thu / chi trong trang trại sẽ được tổng hợp và hiển thị trong phần Báo cáo của phần mềm.

Vào phần Báo cáo chọn mục Tài chính.

Lựa chọn các mục muốn hiển thị bao gồm:

 • Trong ngày
 • Trong tháng
 • Trong năm

Tổng thu – Tổng chi và Lợi nhuận của trang trại sẽ được hiển thị chi tiết.

Báo cáo hàng hóa

Trong Báo cáo bạn chọn Hàng hóa hệ thống sẽ hiển thị ra các danh mục để bạn lựa chọn.

1: Hàng bán ( Lịch sử các loại hàng hóa được bán trong kho ).

Chọn Thời gian theo tháng / năm / khoảng thời gian để hiển thị chi tiết số hàng bán.

2: Hàng nhập ( Lịch sử các loại hàng hóa được nhập vào kho ).

Chọn Thời gian theo tháng / năm / khoảng thời gian để hiển thị chi tiết số hàng nhập.

3: Hàng hóa theo nhà cung cấp ( Chi tiết số lượng hàng hóa được nhập từ các nhà cung cấp ).

Chọn Thời gian theo tháng / năm / khoảng thời gian để hiển thị chi tiết số Tiền hàng / Dư nợ của các nhà cung cấp.

Bạn có thể chọn 2 cách để hiển thị chi tiết của hàng hóa theo nhà cung cấp.

 • Biểu đồ.
 • Hàng nhập theo nhà cung cấp.

4: Hàng hóa theo khách hàng ( Chi tiết số lượng hàng hóa được nhập từ khách hàng ).

Chọn Thời gian theo tháng / năm / khoảng thời gian để hiển thị chi tiết số Tiền hàng / Dư nợ của khách hàng.

Bạn có thể chọn 2 cách để hiển thị chi tiết của hàng hóa theo nhà cung cấp.

 • Biểu đồ.
 • Hàng hóa mua theo khách hàng.

Báo cáo chăn nuôi

Phần mềm sẽ tổng hợp tất cả các hoạt động của Trang trại theo Ngày / Tháng / Năm.

Trong Báo cáo chọn Chăn nuôi để theo dõi các hoạt động.

1: Thức ăn ( Toàn bộ chi tiết đã  sử dụng cho Ao / chuồng nuôi ).

 • Chọn thời gian muốn hiển thị số lượng thức ăn.
 • Chọn Khu nuôi ( Ao / chuồng ) muốn hiển thị chi tiết.

2 : Theo dõi môi trường ( Toàn bộ lịch sử theo dõi môi trường Ao / chuồng nuôi )

 • Chọn thời gian muốn hiển thị lịch sử theo dõi môi trường.
 • Chọn Khu nuôi ( Ao / chuồng ) muốn hiển thị lịch sử chỉ số môi trường

3: Hao hụt ghi nhận ( Toàn bộ thông tin hao hụt của Ao / chuồng nuôi ).

 • Chọn thời gian muốn hiển thị các chỉ số của vật nuôi cân nặng / hao hụt.
 • Chọn Khu nuôi – Ao / chuồng nuôi để xem các chỉ sốcân nặng / hao hụt.

4: Sử dụng thức ăn ( Toàn bộ chi tiết thức ăn / thuốc …)

 • Chọn thời gian muốn hiển thị lịch sử, sử dụng thức ăn / thuốc… của trang trại.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.