Ngày ghi nhận

Bạn có thể theo dõi các chỉ số môi trường thông qua Bảng tin / Quảng lý vụ mùa / Quản lý công việc .

Vào Quản lý công việc  chọn Thông số môi trường

Chọn ngày để biết các chỉ số môi trường của các Ao / chuồng nuôi trong khu nuôi đã ghi nhận.

Cập nhật chỉ số môi trường

Trong Quản lý công việc chọn Thông số môi trường điền các chỉ số mà đã thực hiện đo đạc được trong Ao / chuồng nuôi  sau khi hoàn thành chọn Lưu thay đổi để cập nhật.

Bạn có thể tham khảo các chỉ số qua Chỉ số môi trường nuôi

Xem trên bảng tin

Mọi Chỉ số môi trường trong Phần mềm quản lý trang trại sẽ được hiện thị trên Bảng tin của trang chủ.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.