Ngày ghi nhận

Trong Nhật ký chăn nuôi bạn chọn Theo dõi vật nuôi hệ thống sẽ hiển thị ra toàn bộ các Khu nuôi bạn chọn ngày xem các thông tin về chỉ số môi trường đã được ghi nhận trong quá trình chăn nuôi.

Cập nhật chỉ số môi trường

Các chỉ số môi trường rất quan trọng đối với vật nuôi cũng như đánh giá được kết quả xử lý môi trường của Trang trại vì thế hàng ngày bạn cần có những đánh giá chính xác nhất trong ngày làm việc.

Trong Nhật ký chăn nuôi bạn chọn Theo dõi môi trường các Khu nuôi sẽ được hiện thị ra toàn bộ.

Các chỉ số như Độ ẩm / Nhiệt độ / H2S  là các chỉ số mà trong quá trình tạo Khu nuôi bạn đã thiết lập.

Tùy thuộc vào các loại vật nuôi sẽ có những chỉ số khác nhau.

Bạn cần điền những thông tin chính xác của các chỉ số cho Chuồng nuôi.

Sau khi điền các thông tin bạn chọn Lưu thay đổi để hoàn thành.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.