Ngày cho ăn

Trong mục Bảng tin / Quản lý mùa vụ / Quản lý công việc trong Trang trại bạn có thể thực hiện các tác vụ cho vật ăn nuôi.

Để theo dõi thời gian cho vật nuôi ăn trong mục Quản lý công việc chọn phần thời gian để biết chi tiết thời gian vật nuôi được cho ăn.

Tiến hành cho ăn

Trong Quản lý công việc  chọn Cho vật nuôi ăn thực hiện các bước sau:

Chọn vị trí ao mà bạn muốn cho ăn.

Nhấn vào dấu bắt đầu tiến hành cho ăn, chọn Cữ ăn để bắt đầu.

Hệ thống hiên ra cửa sổ bạn cần điền 1 số thông tin:

  • Cân nặng : Số kg của vật nuôi.
  • Thức ăn : Thức ăn đang có trong kho.
  • Thêm thuốc bổ sung :  Thành phần thuốc muốn bổ sung cho vật nuôi.

Sau khi điền đẩy đủ bạn chọn Lưu và đóng lại để hoàn thành 1 Cữ ăn.

Sao chép và Dán bữa ăn

Trong qúa trình cho vật nuôi ăn bạn có thể lấy bữa ăn từ Cữ ăn lần trước cho các Cữ ăn về sau bằng cách:

Nhấn vào Cữ ăn đã thực hiện chọn Sao chép  và  dán vào Cữ ăn bạn muốn bổ sung.

Tùy chọn bữa ăn

Để rút ngắn quá trình cho ăn bạn có thể tùy chọn các Cữ ăn của Ao/chuồng nuôi ( 1  ao hoặc cả khu nuôi ) để tăng hiệu quả trong công việc.

Trong quá trình tiến hành cho ăn bạn chọn Áp dụng thêm.

Lựa chọn các bữa ăn để áp dụng.

  • Cho các cữ ăn khác trong ao: Bữa ăn sẽ bổ sung cho toàn bộ Ao nuôi
  • Cho các bữa ăn khác cùng khu nuôi: Bữa ăn sẽ bổ sung cho toàn bộ Khu nuôi

Sau khi áp dụng chọn Lưu và đóng lại để kết thúc.

Xóa và chỉnh sửa bữa ăn

Trong quá trình cho ăn các Cữ ăn có thể thay đổi theo thực tế sử dụng  cho vật nuôi bạn có thể xóa  hoặc chỉnh sửa bữa ăn.

Xem trên bảng tin

Quá trình vật nuôi ăn bạn có thể theo dõi trực quan trên Bảng tin chính hoặc trong từng Ao/ chuồng nuôi cụ thể.

  • Trong khu nuôi.

Nhật ký cho ăn.

  • Trong bảng tin chính

Bạn có thể theo dõi được toàn bộ quá trình cho ăn cũng như lịch sử hoạt động của Khu nuôi, có thể phóng to lịch làm việc trên màn hình lớn để tiện quá trình theo dõi.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.