Hóa đơn cố định

Hóa đơn điện

Trong hoạt động sản xuất sẽ phát sinh rất nhiều các hóa đơn cũng như các hình thức dịch dụ, FarmGo đưa đến các giải pháp để quản lý cũng như theo dõi các hóa đơn một cách hiệu quả nhất.

Điện / nước là các dịch vụ cố định hàng tháng của các trang trại phải sử dụng để duy trì các hoạt động sản xuất, để tạo các hóa đơn bạn làm theo cách sau.

Trong mục Hóa đơn cố định hệ thống sẽ hiển thị ra toàn bộ danh sách của hóa đơn điện trong Cơ sở để tạo hóa đơn mới bọn chọn Tạo hóa đơn điện.

Thông tin của hóa đơn sẽ được hiển thị bạn điền các thông tin cần thiết.

Tháng: Bạn chọn thông tin tháng cần lưu thông tin.

Tổng tiêu thụ Kw : Là số lượng Điện đã dùng trong tháng.

Phương thức thanh toán: TM / CK.

Tổng tiền: Là số tiền phải trả.

Sau khi hoàn thiện chọn Lưu và đóng lại để hoàn thành.

Hóa đơn nước

Tương tự như tạo Hóa đơn điện trong mục Hóa đơn cố định bạn chọn Hóa đơn nước và chọn Tạo hóa đơn nước để thêm mới hóa đơn.

– Tháng: Bạn chọn thông tin tháng cần lưu thông tin.

– Tổng tiêu thụ m3: Là số lượng Nước đã dùng trong tháng.

– Phương thức thanh toán: TM / CK.

– Tổng tiền: Là số tiền phải trả.

Sau khi hoàn thiện chọn Lưu và đóng lại để hoàn thành.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.