Tạo khu nuôi

Để thực sự bắt đầu sử dụng FarmGo bạn cần tạo các khu nuôi sau đó tạo ao nuôi dành cho thủy sản, chuồng nuôi dành cho gia súc gia cầm. Khu nuôi và ao/chuồng nuôi cần tương ứng chính xác với hạ tầng trong trang trại của bạn.

Để tạo 1 khu nuôi bao gồm 2 bước sau:

Bước 1: Bạn vào mục Quản lý vụ mùa –> Khu nuôi chọn Tạo khu nuôi.

Bước 2: Thiết lập khu nuôi bao gồm:

 • Tên khu nuôi: Là tên mà bạn đặt cho khu vực nuôi tại nông trại.
 • Loại vật nuôi: Gia súc,gia cầm / Thủy sản.
 • Số bữa ăn trong ngày: Số bữa ăn mà khu nuôi này được cho ăn hàng ngày.
 • Theo dõi môi trường :  Chọn chỉ số môi trường theo dõi hàng ngày.
 • Theo dõi vật nuôi: Chọn chỉ số vật nuôi để theo dõi hàng ngày.

Sau khi tạo xong bạn chọn Lưu và đóng lại.

Sửa khu nuôi

Sau khi tạo khu nuôi bạn có thể chỉnh sửa lại khu nuôi của mình để phù hợp với mục đích sử dụng sử dụng cũng như các chỉ số của khu nuôi.

Bạn nhấn vào trên khu nuôi mà bạn đã tạo chọn Chỉnh sửa  để thiết lập lại khu nuôi.

Sau khi chỉnh sửa khu nuôi bạn chọn Lưu và đóng lại.

Tạo ao-chuồng nuôi

Sau khi hoàn thành xong bước tạo Khu nuôi bạn click vào vị trí Khu nuôi mà bạn vừa tạo xong.

Sau khi vào bạn sẽ bắt đầu thêm ao /chuồng theo mục đích sử dụng của trang trại và thiết lập ao / chuồng theo các bước sau :

* Thêm ao hoặc chuồng : Dựa theo mục đích sử dụng khi bạn tạo Khu nuôi *

 1. Tên ao / chuồng : Bạn đặt tên dựa trên khu nuôi.
 2. Khu vực: Là vị trí khu nuôi mà bạn đã tạo trong mục tạo Khu nuôi.
 3. Thể tích (m3) / Diện tích (m2) : Là thể tích ao hoặc diện tích chuồng nuôi.
 4. Mục đích sử dụng: Thả nuôi hoặc xử lý hóa sinh.
 5. Phương pháp cho ăn: Thủ công – bằng máy hoặc kết hợp cả 2.

Sau khi thiết lập xong các bước Tạo ao / chuồng nuôi bạn nhấn Lưu lại để bắt đầu sử dụng.

Sửa ao-chuồng nuôi

Sau khi taọ Ao / chuồng nuôi bạn có thể chỉnh sửa lại nếu có thay đổi trong quá trình sử dụng.

Bạn nhấn vào  trên Ao / chuồng bạn chọn Chỉnh sửa để thiết lập lại Ao / chuồng nuôi.

Sau khi chỉnh sửa xong Ao / chuồng nuôi bạn nhấn Lưu lại

Bắt đầu vụ mùa

Sau khi hoàn thành tạo Ao / Chuồng nuôi bạn sẽ tiến hành Bắt đầu vụ mùa.

Bạn nhấn vào () chọn Bắt đầu vụ mới để điền các thông tin.

Bạn điền các thông tin của Ao / chuồng nuôi.

 • Chọn con giống: Số lượng con giống có trong kho hàng.
 • Đơn giá: Đơn giá nhập.
 • Số lượng: Số lượng con giống.
 • Ngày xuống giống: Ngày bắt đầu vụ mới.

Sau khi hoàn thành chọn Lưu và đóng lại để kết thúc.

Hệ thống sẽ hiện thị ra thông tin Ao / Chuồng đang hoạt động.

Thiết lập chỉ số chăn nuôi

FarmGo cung cấp cho khách hàng các chỉ số môi trường để thuận tiện trong việc theo dõi cũng như thiết lập trang trại.

Các chỉ số mang tính chất phù hợp với các Ao / chuồng khi bắt đầu khởi tạo.

Trong quá trình sử dụng bạn có thể tối ưu hóa Trang trại bằng cách thêm các chỉ số môi trường phù hợp với mục đích chăn nuôi của mình bằng cách “Thêm các  chỉ số môi trường” theo các bước sau:

Bước 1: Trong  Quản lý vụ mùa chọn Chỉ số môi trường.

Bước 2: Sau khi chọn Chỉ số môi trường bạn bắt đầu thêm các Chỉ số .

Thêm các chỉ số theo dõi bao gồm:

 • Tên chỉ số: Là tên chỉ số bạn muốn thêm.
 • Mã chỉ số: Tương ứng với tên chỉ số.
 • Kiểu giá trị: Mặc định / số / số thập phân / ký tự.
 • Mô tả: Mô tả giá trị của chỉ số.

Bạn có thể chỉnh sửa các chỉ số chăn nuôi sau khi tạo bằng cách nhấn vào để chỉnh sửa các chỉ số muốn thay đổi.

Sau khi hoàn thành bạn nhấn Lưu và đóng lại.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.