Danh sách đơn bán

Tất cả các hoạt động bán hàng của Cơ sở sẽ được hiển thị trong Danh sách đơn bán của mục Quản lý bán hàng.

Trong Danh sách đơn bán sẽ hiển thị ra Đơn thu hoạchĐơn bán từ kho của Cơ Sở.

Toàn bộ chi tiết như tình trạng thanh toán / đã xuất kho hay chưa / tổng số tiền thu về và ngày bán sẽ được hiển thị.

Tạo đơn bán

Trước khi có thể bán hàng bạn cần Tạo đơn bán để lưu hóa đơn.

Lưu ý: Khi tạo đơn bán là bạn có thể bán tất cả những sản phẩm / hàng hóa có tồn kho trong kho hàng bao gồm cả những sản phẩm bạn nhập về cũng như những sản phẩm trong quá trình sản xuất tạo ra.

Để Tạo đơn bán bạn làm theo các bước sau.

Bước 1: Bạn vào Quản lý bán hàng chọn Tạo đơn bán.

Trong đơn bán bạn chọn và nhập các thông tin cần thiết.

Tên hàng hóa: Bạn chọn hàng muốn bán trong kho hàng.

Đơn giá: Là đơn giá của sản phẩm trong kho, bạn có thể thay đổi giá theo thực tế bán hàng.

Cập nhật hóa đơn: Sau đó bạn cập nhật hóa đơn, chi tiết của hóa đơn sẽ được hiện thị ngay bên cạnh bạn có thể cập nhật các chi tiết như Chiết khấu / chi phí khác hoặc có thể xóa đi để làm lại.

Bước 2: Thanh toán.

Số tiền thanh toán: Bạn nhập số tiền đã thanh toán vào nếu như số tiền trả còn thiếu sẽ được tính vào công nợ của khách hàng đó.

Ngày thanh toán: Bạn chọn ngày và thời gian của lần thanh toán đó.

Phương thức thanh toán : Tiền mặt / chuyển khoản.

Bước 3:  Xuất kho.

Sau khi đã xác nhận thanh toán cho bạn tích vào ô Xác nhận xuất kho.

Bước 4: Chọn khách hàng.

Bạn nhấn vào Chọn khách hàng Sổ liên hệ của toàn bộ khách hàng sẽ được hiển thị ra bạn chọn khách hàng muốn bán.

Nếu chưa có khách hàng bạn nhấn vào dấu () để thêm khách hàng mới.

Sau đó bạn chọn Lưu hóa đơn để hoàn thành quá trình Tạo đơn bán. Đơn bán sẽ được hiển thị tại mục Danh sách đơn bán.

Tạo đơn thu hoạch

Đơn thu hoạch  là các sản phẩm mà bạn đã tạo quy cách của sản phẩm trong   Kho thu hoạch để bán hàng

Khác với các Đơn bán từ kho Đơn thu hoạch là hành động bán các sản phẩm của chính Cơ sở sản xuất ra.

Để tạo đơn bạn chọn mục Tạo đơn thu hoạch để thực hiện theo các bước.

1, Bước nhập thông tin .

Sản phẩm thu hoạch: Là sản phẩm bạn đã tạo trong kho thu hoạch.

Nơi thu hoạch: Là Ao/chuồng nuôi bao gồm tất cả các đàn nuôi.

Trọng lượng: Là khối lượng của sản phẩm.

Đơn giá: Là đơn giá đã thiết lập từ lúc tạo sản phẩm, bạn có thể thay đổi giá tiền và số lượng của sản phẩm tùy thuộc vào tồn kho.

Sau đó bạn Cập nhật hóa đơn chi tiết của hóa đơn sẽ được hiện thị ngay bên cạnh bạn có thể cập nhật các chi tiết như Chiết khấu / chi phí khác hoặc có thể xóa đi để làm lại.

2,  Bước Thanh toán bạn cần điền số tiền thanh toán dựa theo chi tiết của hóa đơn nếu còn thiếu sẽ được tính vào công nợ khách hàng.

3, Bước Xuất bán bạn tích vào ô Xác nhận xuất bán.

4, Bước Nhập thông tin khách hàng.

Bạn nhấn vào Chọn khách hàng Sổ liên hệ của toàn bộ khách hàng sẽ được hiển thị ra bạn chọn khách hàng muốn bán.

Nếu chưa có khách hàng bạn nhấn vào dấu () để thêm khách hàng mới.

Sau đó bạn chọn Lưu hóa đơn để hoàn thành quá trình Tạo đơn thu hoạch. Đơn thu hoạch sẽ được hiển thị tại mục Danh sách đơn bán.

Hoá đơn trả

Trong quá trình tạo và sử dụng các Đơn bán -Đơn thu hoạch có thể sẽ phát sinh những chi phí hoặc vấn đề của vật nuôi bạn có thể hoàn trả lại các đơn đã tạo.

Trong mục Danh sách đơn bán của Quản lý bạn hàng bạn chọn Đơn muốn hoàn trả lại.

Sau đó hệ thống sẽ hiển thị ra chi tiết của Hóa đơn bán mà bạn muốn trả.

Bạn chọn   Thu hồi để tiếp tục hực hiện.

Hệ thống sẽ hiển thị ra chi tiết của hàng hóa muốn hoàn trả.

Bạn lưạ chọn Một phần của số lượng hoặc  Trả toàn bộ hàng hóa để trả lại.

Sau khi xác nhận lại toàn bộ thông tin bạn chọn Xác nhận hoàn trả để kết thúc quá trình thu hồi hóa đơn đã bán.

Lưu ý: Không thể hoàn tiền khi còn dư nợ với khách hàng / đơn bán.

Khách hàng

Toàn bộ danh sách khách hàng đã được tạo sẽ được hiển thị trong mục Khách hàng của Quản lý bán hàng.

Nếu muốn tạo khách hàng mới bạn chỉ cần vào mục Thêm khách hàng và điền các thông tin cần thiết để thêm khách hàng mới sau đó chọn Lưu và đóng lại để hoàn thành.

Danh sách khách hàng mới sẽ được hiển thị trong mục Khách hàng.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.