Tạo đơn bán từ kho

Để tạo các đơn bán từ kho bạn cần thực hiện theo các bước sau.

Bước 1: Vào Quản lý bán hàng chọn tạo đơn bán từ kho.

Bước 2: Sau khi chọn Tạo đơn bán từ kho bạn bắt đầu tạo đơn bán chi tiết.

(3) Xác nhận đơn bán

 • Tên sản phẩm: Là các sản phẩm đang có tồn trong kho hàng.
 • Đơn giá : Là giá trị của sản phẩm muốn bán.
 • Chiết khấu: Là giá trị muốn giảm cho khách hàng.

(4) Sau khi tạo xong đơn bán nhấn vào : Cập nhật hóa đơn để hoàn thành.

(5) Thanh toán bao gồm:

 • Số tiền thanh toán: Là tổng số tiền trên đơn bán.
 • Ngày thanh toán : Là ngày thực hiện đơn bán.
 • Phương thức thanh toán : TM / CK.

(6) Sau khi hoàn thiện các bước trên tích vào ô Xác nhận xuất kho để hoàn thiện.

(7) Xác nhận khách hàng.

 • Khách hàng: Chọn khách hàng đã tạo Vd: KHÁCH LẺ, ĐỘI BUÔN..
 • Mã hóa đơn : Tự động
 • Áp dụng thuế: Là giá đã có hoặc chưa thuế.

(8) Sau khi cập nhật xong thông tin khách hàng chọn Lưu hóa đơn để hoàn thành đơn bán từ kho.

Tạo đơn thu hoạch từ Ao/chuồng nuôi

Để tạo các đơn thu hoạch từ Ao/chuồng nuôi cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào mục Quản lý bán hàng chọn tạo Đơn thu hoạch.

Bước 2: Sau khi chọn tạo Đơn thu hoạch bạn cần tạo Đơn thu hoạch chi tiết.

(1) Xác nhận đơn thu hoạch

 • Loại thu hoạch:  Vật nuôi muốn thu hoạch.
 • Nơi thu hoạch: Vị trí Ao/chuồng.
 • Trọng lượng tb: Trọng lượng vật nuôi.
 • Đơn giá: Giá muốn bán.

(2) Sau khi điền các thông tin xong chọn Thêm hóa đơn để hoàn thành – chi tiết hóa đơn sẽ hiển thị bên cạnh.

(3) Thanh toán bao gồm:

 • Số tiền thanh toán: Tổng số tiền trên đơn thu hoạch
 • Ngày thành toán: Ngày thực hiện thanh toán
 • Phương thức thanh toán: TM/CK

(4) Sau khi hoàn thiện các bước trên tích vào ô Xác nhận xuất bán để hoàn thiện.

(5) Xác nhận khách hàng

 • Khách hàng: Chọn khách đã tạo Vd: KHÁCH LẺ, ĐỘI BUÔN…
 • Mã hóa đơn: Tự động
 • Áp dụng thu: Là giá đã có thuế hoặc chưa có.

(6) Lưu đơn thu hoạch

Sau khi cập nhật xong thông tin khách hàng nhấn vào: Lưu hóa đơn để hoàn thành đơn thu hoạch.

Truy vấn đơn bán/thu hoạch

Để truy vấn các đơn bán/thu hoạch – Vd: Các đơn thu hoạch, đơn bán từ kho.

Bạn vào Quản lý bán hàng hệ thống sẽ hiển thị tất cả các thông tin của đơn bán/thu hoạch mà bạn đã thực hiện:

Hoàn trả đơn bán/thu hoạch

Trong quá trình sử dụng các đơn bán hàng-đơn thu hoạch có thể sẽ phát sinh những chi phí hoặc vấn đề của vật nuôi bạn có thể hoàn trả lại các đơn một cách dễ dàng bằng cách:

Vào mục Quản lý bán hàng sẽ hiện ra danh sách các hóa đơn mà bạn đã tạo.

Bạn chọn Mã đơn muốn hoàn trả trong mục Thu hồi chọn Thu hồi để tiếp túc thực hiện.

Sau đó bạn chọn Số lượng muốn thu hồi để hoàn trả đơn bán /thu hoạch .

Sau khi kiểm tra xong các thông tin cần hoàn trả bạn nhấn vào Xác nhận hoàn trả để kết thúc.

Quản lý khách hàng

Để kiểm tra danh sách khách hàng đã thực hiện các hoạt động buôn bán với trang trại bạn nhấn vào dấu   chọn phần khách hàng.

Chi tiết khách hàng cùng với các giao dịch sẽ hiển thị đầy đủ.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.