Xem hàng tồn kho

Quản lý tồn kho của hàng hóa để phục vụ sản xuất rất quan trọng và người quản lý cần năm rõ các thông tin như số lượng hàng nhập, xuất của kho.

Vào Quản lý kho hàng sẽ hiện thị ra chi tiết lượng hàng hóa đang còn tồn.

Ngoài ra bạn có thể thấy tổng quan về kho hàng để có nhưng bổ sung hợp lý.

 • Giá trị kho
 • Trọng lượng hàng hóa
 • Sản phẩm còn hàng
 • Sản phẩm hết hàng

Thêm sản phẩm

Vào Quản lý kho hàng chọn Thêm sản phẩm để cập nhật các thông tin của sản phẩm mới.

Bao gồm:

 • Sản phẩm chăn nuôi
 • Con giống
 • Vật tư , thiết  bị

Sau khi chọn sản phẩm điền đầy đủ thông tin của sản phẩm mới cần thêm

 • Tên sản phẩm: Loại sản phẩm cần thêm
 • Giá nhập: Giá thành phẩm
 • Phân loại: Xử lý môi trường, thuốc bổ sung, thức ăn…
 • Nhãn hiệu: Thương hiệu sản phẩm.
 • Đơn vị tính: Trọng lượng của sản phẩm.

Sau khi điền đầy đủ thông tin chọn Lưu và đóng lại để hoàn thành.

Tạo đơn nhập hàng

Vào Quản lý kho hàng chọn Tạo đơn nhập hoặc Hóa đơn nhập hàng chọn Tạo hóa đơn.

Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin chi tiết của Hóa đơn nhập hàng.

(1) Thông tin sản phẩm

 • Tên sản phẩm: Là sản phẩm đã thêm trong tồn kho.
 • Đơn giá: Là giá trị của sản phẩm đã thêm.

Sau khi xác định đầy đủ thông tin chọn Cập nhật hóa đơn – thông tin hóa đơn sẽ hiển thị chi tiết.

(2) Thanh toán: Số tiền cần thanh toán cho nhà cung cấp.

(3) Nhập kho: Tích vào ô nhập hàng vào kho sẽ hiển thị chi tiết ngày nhập kho.

(4) Thông tin khách hàng ( nhà cung cấp).

Khách hàng:  Là nhà cung cấp đã có trong hệ thống.

Sau khi xác  định đầy đủ thông tin chọn Lưu hóa đơn để hoàn thành, thông tin đơn nhập được lưu trong  kho hàng.

Hoàn trả đơn nhập

Trong Hóa đơn nhập hàng  chọn hóa đơn muốn hoàn trả.

Sau khi thấy chi tiết hóa đơn muốn hoàn trả chọn Hoàn trả.

Bạn có thể chọn hoàn trả lại toàn bộ sản phẩm hoặc 1 phần của hóa đơn.

Sau khi kiểm tra và điền đúng số tiền của đơn hàng chọn Xác nhận hoàn trả để kết thúc.

Quản lý đơn vị tính

Trong Quản lý kho hàng chọn Đơn vị tính hệ thống sẽ hiển thị ra chi tiết các đơn vị tính cơ bản cho các Trang trại.

Quản lý nhãn hàng

Trong Quản lý kho hàng chọn Nhãn hiệu sản phẩm hệ thống sẽ hiển thị ra chi tiết các nhãn hàng mà Trang trại đang sử dụng.

Quản lý danh mục hàng hóa

Trong Quản quản lý kho hàng chọn Danh mục sản phẩm hệ thống sẽ hiển thị ra chi tiết các sản phẩm Trang trại đang sử dụng.

Quản lý nhà cung cấp

Trong Hóa đơn nhập hàng  chọn Nhà cung cấp hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách các nhà cung cấp mà Trang trại đang nhập hàng.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.