Danh sách nhân công

Trong Phần mềm quản lý bạn chọn Quản lý nhân công hệ thống sẽ hiển thị ra danh sách nhân công đang làm việc tại Trang trại.

Danh sách nhân công sẽ bao gồm nhiều Vai trò bạn có thể chọn cụ thể từng vài trò trong Trang trại để quản lý:

 • Admin
 • Quản lý
 • Công nhân

Thêm mới nhân công

Công nhân muốn làm việc tại Trang trại cần tạo mới một tài khoản để chủ Trang trại  thêm vào.

Để kết nối với một trang trại công nhân cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Vào trang chủ  Farmgo.vn chọn Đăng ký miễn phí.

Bước 2: Tạo tài khoản miễn phí cùng FarmGo.

 • Họ và tên: ( họ và tên của công nhân ).
 • Địa chỉ Email: ( email dùng để đăng nhập sau khi tạo tài khoản ).
 • Số điện thoại: ( Số điện thoại cá nhân, 1 số điện thoại để tham gia vào nhiều trang trại khác nhau, chủ Trang trại sẽ kết nối với công nhân thông qua số điện thoại khi đăng ký ).
 • Mật khẩu: ( là mật khẩu khi đăng nhập ).
 • Mã xác minh từ Email: ( Sau khi điền các thông tin ở trên nhấn vào nhận mã xác mình, mã xác minh sẽ được gửi vào mail mà bạn đã đăng ký. Nhập mã xác minh để tạo tài khoản ).
 • Điều khoản sử dụng: ( Bạn tích vào ô hoàn toàn đồng ý sau khi đồng ý với các điều khoản ).
 • Tạo tài khoản: ( Sau khi hoàn thành các bước trên chọn Tạo tài khoản để kết thúc).

Thêm mới nhân công.

Chọn Quản Lý nhân công làm theo các bước sau :

1: Thêm mới nhân công.

2: Tìm kiếm nhân công bằng số điện thoại ( Số điện thoại đã được tạo tài khoản).

3: Chọn vai trò của công nhân.

4: Gửi lời mời ( lời mời sẽ được gửi đến tài khoản đã đăng ký ).

Tài khoản của công nhân đã đăng ký sẽ hiển thị thông báo trong biểu tượng .

Chọn Chấp nhận để tham gia làm việc Trang trại đã yêu cầu.

Sau khi tham gia vào Trang trại công nhân sẽ được cấp các quyền sử dụng do chủ Trang trại phân công:

 • Cho vật ăn
 • Theo dõi vật nuôi
 • Theo dõi môi trường
 • Công việc

Tất cả các hoạt động làm việc của Công nhân sẽ được chủ Trang trại theo dõi trực quan thông qua Phần mềm quản lý trang trại FarmGo.

Cập nhật thông tin

Mỗi công nhân khi bắt đầu làm việc tại Trang trại chủ trang trại nên thay đổi thông tin của công nhân để tiện theo dõi.

Trong Quản lý nhân công nhấn vào dấu  để chọn Chỉnh sửa công nhân nào cẩn thay đổi.

Chủ Trang trại có thể thay đổi và cấp quyền cho Công nhân làm việc trong Trang trại.

1: Thông tin cơ bản (Email – Quyền hạn của công nhân ).

2: Thông tin bổ sung ( Các thông tin cá nhân của công nhân ).

3: Thiết lập lương ( Chi tiết vềmức lương / thưởng của công nhân hàng tháng).

Sau khi thay đổi và điền các thông tin chọn Lưu và đóng lại để kết thúc.

Tạo bảng lương

Trong Quản lý nhân công –> Bảng lương –> Tạo bảng lương –> Chọn tháng muốn tính lương.

Sau khi chọn tháng muốn tạo bảng lương hệ thống sẽ hiện ta Chi tiết bảng lương của công nhân đang làm việc tại Trang trại.

Nhấn vào dấu   chọn Chỉnh sửa hệ thống sẽ hiện ra Phiếu tính lương.

Kiểm tra các thông tin của Công nhân điền số tiền Thanh toán chọn Lưu và đóng lại để hoàn thành.

Sau khi chốt xong Phiếu tính lương điền tổng số tiền lương Thanh toán của công nhân làm việc chọn Cập nhật thay đổi để hoàn thành trả lương

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.