Truy vấn giao dịch

Trong Quản lý tài chính phần mềm sẽ hiển thị ra toàn bộ Sổ quỹ của trang trại:

 • Số dư đầu kỳ
 • Tổng thu
 • Tổng chi
 • Tồn quỹ

Tất cả các giao dịch Thu / chi theo thời gian hoạt động được hiển thị.

Bạn có thể truy vấn các loại hình giao dịch ( Thu / chi / đối tượng giao dịch ) trong Quản lý tài chính bằng cách:

Chọn:

 • Loại giao dịch ( các giao dịch thu / chi ).
 • Đối tượng giao dịch ( khách hàng / nhà cung cấp …).
 • Ngày chưng từ ( tổng hợp các giao dịch ).

Hệ thống sẽ hiển thị ra chi tiết các giao dịch theo đối tượng cụ thể mà bạn đã chọn.

Lập phiếu giao dịch

Để tạo các phiếu chi cần làm các bước sau.

Trong Quản lý tài chính chọn Lập phiếu –> lập phiếu chi.

Điền các thông tin để thêm phiếu chi.

 • Số tiền ( số tiền cần chi ).
 • Loại phiếu chi ( các loại chi trong trang trại, nhấn vào dấu để lập 1 phiếu chi chưa có trong danh sách).
 • Nhóm người nhận ( danh sách khách hàng , nhà cung cấp…)
 • Người nhận ( dựa theo nhóm người nhận – tên của khách hàng , nhà cung cấp… nhấn vào dấu để thêm  người nhận chưa có trong danh sách )
 • Phương thức nhận tiền ( TM / CK).
 • Thời gian ( thời gian lập phiếu chi ).

Chọn Lưu và đóng lại để hoàn thành phiếu chi.


Để tạo các phiếu thu cần làm các bước sau.

Trong Quản lý tài chính chọn Lập phiếu –> lập phiếu thu.

Điền các thông tin để thêm phiếu thu.

 • Số tiền ( số tiền cần thu ).
 • Loại phiếu thu ( các khoản thu trong trang trại, nhấn vào dấu để lập 1 phiếu thu chưa có trong danh sách).
 • Nhóm người nộp ( danh sách khách hàng , nhà cung cấp…)
 • Người nộp ( dựa theo nhóm người nhận – tên của khách hàng , nhà cung cấp… nhấn vào dấu để thêm  người nhận chưa có trong danh sách )
 • Phương thức nhận tiền ( TM / CK).
 • Thời gian ( thời gian lập phiếu chi ).

Chọn Lưu và đóng lại để hoàn thành phiếu thu.

Quản lý loại phiếu

Trong Quản lý tài chính chọn các mục Loại phiếu chi / Loại phiếu thu để hiển thị ra danh sách chi tiết các hoạt động chi tiêu của Trang trại.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.