Quản lý khu vực nuôi

Sau khi bạn đã tạo xong : Khu nuôi / Ao-chuồng nuôi mới trong mục Quản lý khu nuôi.

Trong Quản lý khu nuôi hệ thống sẽ hiển thị ra các Ao-chuồng nuôi đang hoạt động để xem các Khu nuôi bạn nhấn vào Danh sách khu nuôi hệ thống sẽ hiển thị ra đầy đủ.

Bạn có thể xem tình trạng của từng  Ao-chuồng nuôi hoạt động hoặc chưa hoạt động.

Tạo mới vụ mùa

Sau khi bạn hoàn thành xong quá trình tạo Hàng hóa trong Quản lý kho hàngNhập hàng trong Hóa đơn nhập hàng bạn sẽ tiến hành Nhập đàn để Bắt đầu vụ mùa.

Bạn có thể quay lại để xem lại hướng dẫn Bắt đầu vụ mùa trong    Quản lý khu nuôi.

Trong Quản lý khu nuôi bạn chọn Ao – chuồng nuôi đã được Bắt đầu vụ mùa ( hiện thị trạng thái Đang hoạt động ).

Sau khi vào Ao – chuồng nuôi hệ thống sẽ hiển thị ra chi tiết của Ao – chuồng nuôi bạn chọn Nhập đàn để bắt đầu.

Nhập đàn sẽ yêu cầu bạn chọn:

Chọn vật nuôi:  Khi bạn nhấn vào sẽ hiển thị ra Con giống đã tồn kho bạn chọn Con giống muốn chăn nuôi.

Ngày nhập đàn: Bạn chọn ngày bắt đầu nhập đàn cho vật nuôi.

Số lượng: Là số lượng vật nuôi bạn muốn nhập.

Hóa đơn tham chiếu: Là hóa đơn nhập bạn đã tạo trong Hóa đơn nhập hàng.

Tổng chi phí: Là chi phí tương ứng với số lượng vật nuôi bạn nhập.

Trọng lượng trung bình: Là trọng lượng trung bình của vật nuôi.

Sau khi nhập xong các thông tin bạn chọn Lưu và đóng lại .

Danh sách của vật nuôi sẽ được hiển thị trong phần Nhập đàn của Ao-chuồng nuôi.

Chi tiết vụ mùa

Sau khi Nhập đàn hoàn tất cũng là lúc Cơ sở của bạn cho Ao-chuồng nuôi hoạt động để nắm rõ các thông tin chi tiết của từng chuồng nuôi bạn vào Quản lý khu nuôi để xem các Ao-chuồng nuôi đang hoạt động.

Trạng thái hoạt động sẻ chỉ cho bạn thấy các Ao-chuồng nuôi nào đang hoạt và chưa hoạt động bạn chọn Ao-chuồng nuôi đang hoạt động để xem được Thông tin vụ mùa.

1)  Bạn có thể chọn Ao-chuồng nuôi khác nhau trong các Khu nuôi để được xem chi tiết của các vụ mùa trong Cơ sở.

2) Thông tin vụ mùa sẽ hiển thị ra chi tiết của vụ mùa.

– Ngày bắt đầu hoạt động.

– Ngày tuổi của vật nuôi.

– Tổng số lượng của đàn.

– Cân nặng và mật độ của đàn cùng với toàn bộ chỉ số và chi phí.

Ngoài ra bạn sẽ thấy được tổng quan về vụ mùa.

– Thông tin chuồng.

– Danh sách vật nuôi.

– Nhật ký chăn nuôi.

– Chi phí đầu tư .

– Chi tiết các lần thu hoạch.

– Chi tiết các thiết bị sử dụng trong vụ mùa.

Cập nhật chi phí đầu tư

Trong mỗi vụ mùa cũng như từng Ao/chuồng mà các trang trại đầu tư chi phí là đều rất quan trọng trong việc quản lý đạt hiệu quả cao nhất trong chăn nuôi.

Tất  cả chi phí hoạt động sẽ được tự động liệt kê và hiển thị trong thông tin trong vụ mùa sẽ giúp bạn có thể quản lý một cách hiệu quả nhất.

(Lưu ý : Chi phí điện / nước và các chi phí khác trong các vụ mùa bạn phải nhập số liệu thực tế sử dụng vì chi phí của mỗi Khu nuôi là khác nhau bạn nhấn vào () để chỉnh sửa ).

Phân tách đàn

Trong quá trình chăn nuôi để cân đối  Ao / chuồng cũng như phù hợp với từng trang trại bạn có thể phân tách đàn vật nuôi bằng cách sau:

Trong Danh sách vật nuôi bạn nhấn vào dấu () chọn ->Tách đàn.

Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin vật nuôi cần Tách đàn trong Ao-chuồng nuôi.

Số lượng: Là số lượng vật nuôi cần tách.

Trọng lượng trung bình : Cân nặng của vật nuôi.

Ngày chuyển: Thời gian tách đàn.

Tổng chi phí: Chi phí tương ứng với số lượng vật nuôi được tách.

Nơi nhận đàn: Bạn nhấn vào và chọn Khu nuôi tiếp theo là chuồng nuôi cần nhập vào đàn.

Sau khi hoàn thiện chọn Lưu và đóng lại để kết thúc quá trình Tách đàn sang chuồng nuôi khác.

Nhật ký sử dụng thức ăn

Trong Thông tin vụ mùa bạn sẽ thấy được toàn bộ các cữ ăn của vật nuôi cũng như tổng số lượng thức ăn tiêu thụ hàng ngày cùng với đó bạn có thể thấy được biểu đồ sử dụng thức ăn của vật nuôi.

Bận nhấn vào biểu tượng () để xem được biểu đồ sử dụng thức ăn.

Nhật ký xử lý công việc

Tương tự với với việc bạn có thể xem được vật nuôi sử dụng thức ăn thế nào thì bạn cũng có thể xem được công việc đã thực hiện trong quá trình hoạt động của chuồng nuôi.

Các công việc thường được thực hiện như Tiêm vacxin & thuốc, các việc hàng ngày cũng như xử lý các vấn đề về môi trường chuồng trại cho vật nuôi.

Nhật ký chỉ số môi trường

Trong nhật ký bạn nhấn vào dấu () chọn Theo dõi môi trường để biết chỉ số môi trường của chuồng nuôi trong quá trình chăn nuôi ngoài ra bạn nhấn vào () để xem biểu đồ của từng chỉ số.

Nhật ký theo dõi sức khỏe vật nuôi

Trong nhật ký bạn nhấn vào dấu () chọn Theo dõi vật nuôi để biết chỉ số sức khỏe vật nuôi tại chuồng nuôi  ngoài ra bạn nhấn vào () để xem biểu đồ của từng chỉ số.

Nhật ký thu hoạch

Trong Thông tin của vụ mùa ngoài các sản phẩm chính của vụ mùa bạn có thể thu hoạch các sản phẩm khác của chuồng nuôi tất cả các sản lượng thu hoạch của chuồng nuôi đều được tổng kết trong phần Thu hoạch.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.