Quản lý khu vực nuôi

Trong Quản lý vụ mùa sẽ hiện thị ra đầy đủ thông tin số Ao/chuồng mà trang trại của bạn đang hoạt động cùng với việc quản lý được các chỉ số trong chăn nuôi.

 • Tạo khu nuôi : Tạo các khu nuôi Ao / chuồng.
 • Chỉ số môi trường : Các chỉ số môi trường mặc định tại trang trại.
 • Exel : Xuất ra file tài liệu về các thông tin của khu nuôi đã tạo.
 • Khu nuôi : Bao gồm các Ao / chuồng nuôi trong khu nuôi.

Tạo mới mùa vụ

👉

  Khu vực chăn nuôi – FarmSolution

Chi tiết vụ mùa

Để nắm rõ thông tin trong 1 mùa vụ trang trại hoạt động thế nào bạn cần vào Quản lý vụ mùa để theo dõi tổng quan về hoạt động trang trại của bạn.

Trong quản lý vụ mùa  vào khu nuôi : VD –  vào KHU NUÔI CÁ sẽ thấy tình trạng khu nuôi đang hoạt động bao nhiêu Ao / chuồng .

Trong khu nuôi sẽ thấy các Ao / chuồng nuôi đang hoạt độngchưa hoạt động.

Chọn 1 Ao / chuồng bất kỳ mà đã tạo.

Sau khi vào các Ao / chuồng nuôi đang hoạt động sẽ thấy thông tin Chi tiết của vụ mùa đang hoạt động.

Trong phần tổng quan về vụ mùa bạn có thể thấy được:

 • Danh sách vụ mùa : Các Ao/chuồng đang hoạt động.
 • Thông tin Ao/chuồng: Thông tin chi tiết các khu vực nuôi / thả.
 • Nhật ký : Bao gồm tất cả chi tiết của Vật nuôi / Thức ăn / Môi trường.
 • Phân đàn: Chi tiết về số lượng vật nuôi chuyển Ao/chuồng.
 • Chi phí đầu tư: Tổng quan chi phí / 1 Ao / chuồng đang hoạt động.

Cập nhật chi phí đầu tư

Trong mỗi vụ mùa cũng như từng Ao/chuồng mà các trang trại đầu tư chi phí là điều rất quan trọng trong việc quản lý đạt hiệu quả cao nhất trong chăn nuôi.

Để biết rõ trong quá trình vận hành 1 Ao / chuồng nuôi đã sử dụng hết bao nhiêu chi phí trong Chi tiết vụ mùa bạn kéo xuống phần chi phí đầu tư.

Tất cả chi phí sẽ được liệt kê chi tiết để trang trại có thể có thể quản lý 1 cách hiệu quả.

Tạo phân đàn

Trong quá trình Nuôi / thả để cân đối  Ao / chuồng cũng như phù hợp với từng trang trại bạn có thể phân đàn vật nuôi băng cách sau:

Trong Chi tiết vụ mùa chọn Phân đàn để di chuyển số lượng vật nuôi cần chuyển. Trong phân đàn sẽ có chi tiết số lượng chuyển đi và nhận về.

Lưu ý: Vật nuôi chỉ có thể phân đàn khi ở cùng 1 khu nuôi tạo ban đầu.

Bạn lựa chọn Tạo ghi chép để bắt đầu.

Hệ thống sẽ hiển thị ra : Ghi chép phân đàn

 • Chọn nơi nhận giống: Vị trí Ao/chuồng cần di chuyển.
 • Ngày vận chuyển : Thời gian mà di chuyển.
 • Kích cỡ (gr): Cân nặng của vật nuôi.
 • Số lượng vận chuyển (kg): Tổng cân nặng của vật nuôi muốn di chuyển.
 • Ghi chú: Lý do muốn chuyển.

Sau khi hoàn thiện chọn Lưu và đóng lại.

Trong chi tiết Phân đàn sẽ hiện thị ra đầy đủ số lượng – kích cỡ cùng với vị trí mà bạn đã thực hiện phân đàn.

Trong quá trình sử dụng nếu muốn tiếp tục phân đàn bạn có thể nhấn vào dấu để thêm các ghi chép phân đàn cũng như chỉnh sửa và xóa bỏ phân đàn bạn đã thực hiện.

Nhật ký sử dụng thức ăn

Trong Chi tiết vụ mùa chọn Nhật ký hệ thống sẽ hiện ra các lựa chọn, bạn chọn lượng thức ăn đã sử dụng để biết về chi tiết số lượng thức ăn đã sử dụng.

Hệ thống sẽ hiện thị chi tiết ngày tuổi của vật nuôi và tổng số lượng thức ăn mà đã sử dụng.

Nhật ký xử lý công việc

Trong Chi tiết vụ mùa chọn Xử lý môi trường hệ thống sẽ hiện ra các lựa chọn, bạn chọn Xử lý môi trường để biết các hoạt động công việc xử lý môi trường đã được thực hiện vào thời điểm nào và phương thức để thực hiện.

Hệ thống sẽ hiện ra chi tiết cách thức xử lý môi trường trong Ao / chuồng.

Nhật ký chỉ số môi trường

Trong Chi tiết vụ mùa chọn Nhật ký hệ thống sẽ hiện ra các lựa chọn, bạn chọn Theo dõi môi trường để biết chi tiết về chỉ số môi trường của Ao/chuồng đang hoạt động.

Hệ thống sẽ hiện ra chi tiết các chỉ số của Ao / chuồng trong quá trình theo dõi.

Nhật ký theo dõi sức khỏe vật nuôi

Trong Chi tiết vụ mùa chọn Nhật ký hệ thống sẽ hiện ra các lựa chọn, bạn chọn Theo dõi vật nuôi để biết chi tiết về tình trạng  của Ao/chuồng đang hoạt động.

Hệ thống sẽ hiển thị ra đầy đủ tình trạng vật nuôi tại Ao/chuồng đang hoạt động.

Nhật ký thu hoạch

Trong Chi tiết vụ mùa bạn vào phần Thu Hoạch để biết chi tiết  trong vụ mùa trang trại đã thu hoạch và đạt sản lượng bao nhiêu.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.