Ngày theo dõi

Bạn có thể theo dõi các chỉ số Vật nuôi thông qua Bảng tin / Quảng lý vụ mùa / Quản lý công việc .

Vào Quản lý công việc  chọn Sức khỏe vật nuôi

Chọn ngày để biết các chỉ số Vật nuôi của các Ao / chuồng nuôi trong khu nuôi đã ghi nhận.

Cập nhật thông số

Trong Sức khỏe vật nuôi điền các thông số của vật nuôi trong Ao / chuồng của Khu nuôi sau khi điền đầy đủ các thông số chọn Lưu thay đổi để hoàn thành.

Xem trên bảng tin

Mọi hoạt động theo dõi  Vật nuôi trong Phần mềm quản lý trang trại sẽ được hiển thị Bangr tin của trang chủ.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.