Tạo công việc

Trong Quản lý công việc chọn Quản lý công việc.

  • Chọn khu nuôi cần làm. Có thể chọn nhiều ao cùng lúc.
  • Sản phẩm để xử lý: Liều dùng – đơn vị – thời gian xử lý.
  • Chọn xử lý : Cách xử lý công việc

Sau khi hoàn thành Tạo công việc chọn Cập nhật để kết thúc – Thông tin công việc sẽ được hiển thị ra chi tiết.

Chỉnh sửa công việc

Trong chi tiết công việc  đã tạo nhấn vào dấu  chọn Sửa.

Thay đổi thông tin công việc cần chỉnh sửa, sau khi thay đổi các nội dung cần sửa chọn Cập nhật để hoàn thành.

Xóa công việc

Trong chi tiết công việc đã tạo nhấn vào  dấu  chọn Xóa để kết thúc công việc không muốn thực hiện.

Xem trên bảng tin

Mọi hoạt động của công việc trong Phần mềm quản lý trang trại sẽ được hiện thị trên Bảng tin của trang chủ.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.