Chính sách bảo mật thông tin

FarmGo biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy FarmGo cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người dùng FarmGo.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức FarmGo thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng FarmGo sử dụng dịch vụ của FarmGo. Người dùng FarmGo đồng ý sử dụng dịch vụ của FarmGo có nghĩa là Người dùng FarmGo hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. 

FarmGo có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống của FarmGo, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Nếu Người dùng FarmGo tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng FarmGo chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật. 

1. Thông tin FarmGo cần Người dùng FarmGo cung cấp

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm phần mềm của FarmGo, Người dùng FarmGo cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin FarmGo cần Người dùng FarmGo cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Người dùng FarmGo:

 • Tên công ty, trang trại, đơn vị kinh doanh
 • Họ tên, tuổi, địa chỉ cư trú
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Người dùng xem, thời gian Người dùng viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

2. FarmGo bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân của Người dùng FarmGo như thế nào?

FarmGo lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng FarmGo trên máy chủ, FarmGo bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. FarmGo thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và FarmGo chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống FarmGo.

Toàn bộ dữ liệu của khách hàng vẫn sẽ được lưu trữ trên hệ thống FarmGo trong thời hạn 1 tháng đối với khách hàng dùng miễn phí và 06 tháng đối với khách hàng trả phí kể từ khi hết hạn sử dụng hoặc chấm dứt hợp đồng cung ứng phần mềm  trên ứng dụng di động của FarmGo. Hết thời hạn đã quy định, dữ liệu của khách hàng sẽ không còn được lưu trữ trên hệ thống của FarmGo.

3. Thông tin của Người dùng FarmGo sẽ được lưu giữ tại hệ thống của FarmGo khi nào?

Thông tin của Người dùng FarmGo sẽ được FarmGo lưu lại trên hệ thống của FarmGo trong các trường hợp thường gặp sau:

(a) Khi Người dùng FarmGo đăng ký và/hoặc sử dụng các Dịch vụ của FarmGo, hoặc mở một tài khoản với FarmGo.

(b) Khi Người dùng FarmGo nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của FarmGo, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

(c) Khi Người dùng FarmGo ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác của bạn với FarmGo, hoặc khi bạn sử dụng sản phẩm và dịch vụ của FarmGo.

(d) Khi Người dùng FarmGo tương tác với FarmGo, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), thư, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

(e) Khi Người dùng FarmGo sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với FarmGo thông qua Nền tảng của FarmGo hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của FarmGo. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie FarmGo có thể triển khai khi bạn tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của FarmGo.

(f) Khi Người dùng FarmGo thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của FarmGo;

(g) Khi Người dùng FarmGo gửi FarmGo phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) Khi Người dùng FarmGo cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho FarmGo vì bất kỳ lý do nào;

(i) Các trường hợp khác mà FarmGo thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thông tin của Người dùng FarmGo được lưu giữ để làm gì?

Mục tiêu của FarmGo là mang lại cho doanh nghiệp, người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, FarmGo lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng FarmGo nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng FarmGo
 • Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của FarmGo
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website FarmGo/ Ứng dụng FarmGo
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của FarmGo
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng FarmGo cung cấp với bên thứ ba
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và FarmGo sẽ có thông báo cho Người sử dụng FarmGo trong từng trường hợp cụ thể.

Khi sử dụng Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo, Người dùng FarmGo hiểu và chấp nhận rằng FarmGo có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại liên kết phần mềm FarmGo của Người dùng FarmGo như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người dùng FarmGo, ghi dữ liệu của Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng FarmGo.

Tất cả các truy cập này chỉ được FarmGo thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng FarmGo. Khi Người dùng FarmGo đã cấp quyền cho FarmGo, điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng FarmGo sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này;

FarmGo cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng FarmGo khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của FarmGo và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Người dùng FarmGo hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. FarmGo chỉ thay đổi thông tin của Người dùng FarmGo trên Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng FarmGo.

5. Người dùng FarmGo cần làm gì để bảo mật thông tin?

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng FarmGo là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng FarmGo có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu FarmGo thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với FarmGo. 

FarmGo sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng FarmGo khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. FarmGo chỉ hỗ trợ Người dùng FarmGo thông qua tài khoản được Người dùng FarmGo chủ động cung cấp cho FarmGo.

Người dùng FarmGo ngay lập tức thông báo cho FarmGo khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng FarmGo phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website của mình. Khi Người dùng FarmGo cung cấp email và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Người dùng FarmGo đồng ý nhận email marketing từ FarmGo.

Người dùng FarmGo sử dụng Website FarmGo/ Ứng dụng FarmGo phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, cài đặt Ứng dụng FarmGo trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào Trang trại để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng FarmGo và FarmGo. FarmGo khuyến cáo Người dùng FarmGo nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. 

FarmGo sẽ không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào Trang trại của Người dùng FarmGo do sự bất cẩn từ phía Người dùng FarmGo.

6. Những người hoặc tố chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng FarmGo

FarmGo cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng FarmGo cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng FarmGo trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng FarmGo đã công khai
 • FarmGo được Người dùng FarmGo đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà Người dùng FarmGo ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu FarmGo cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng FarmGo, việc ủy quyền, cho phép phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu FarmGo tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà FarmGo có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên FarmGo hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến FarmGo mà Người dùng FarmGo cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của FarmGo.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng FarmGo luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi FarmGo hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

7. Quản lý thông tin trên website 

Người dùng FarmGo có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. FarmGo hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin Người dùng FarmGo đưa lên website.

8. Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng FarmGo bởi máy chủ của FarmGo. FarmGo sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng FarmGo.

Cookie sẽ giúp FarmGo nhận ra Người dùng FarmGo nếu Người dùng FarmGo truy cập vào nhiều trang trên trang web của FarmGo trong cùng một phiên, do đó FarmGo không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng FarmGo trên mỗi trang. Sau khi Người dùng FarmGo đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng FarmGo có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie.

Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng FarmGo có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng FarmGo thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng FarmGo chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại FarmGo.

9. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng FarmGo vui lòng nào gửi về FarmGo theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: hotro@farmgo.vn, hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 024 8888 6899.

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, FarmGo sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng FarmGo, trường hợp cần thiết, FarmGo có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. FarmGo sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng FarmGo trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.