Điều khoản sử dụng

1. Định Nghĩa

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp Phần mềm quản lý trang trại FarmGo chạy dưới tên miền www.farmgo.vn và trên Ứng dụng FarmGo

“Ứng dụng FarmGo” – Ứng FarmGo trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store

“Website” – Trang web chính thức www.farmgo.vn 

“Trang quản lý” – Trang web quản lý www.id.farmgo.vn

“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website, Ứng dụng

“Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản trang trại bằng tài khoản quản trị.

“Trang trại” – Tài khoản trang trại do Người dùng FarmGo đặt tự đặt tên.

“Tài khoản quản trị” – Tài khoản quản trị được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký trang trại Người dùng FarmGo trên Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo

“Người dùng FarmGo” – Là Người đăng kí, tạo tài khoản, sử dụng các phần mềm của FarmGo trên Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo và được FarmGo chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ tài khoản hoặc các nhân công của trang trại được chủ tài khoản cấp cho tài khoản truy cập vào trang trại; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website www.farmgo.vn

“FarmGo” – Công ty TNHH Công nghệ HIPOTECH

“Bên thứ ba” – Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp cho trang trại của Người dùng FarmGo hoặc của FarmGo.

“Dữ liệu trang trại” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên trang trại được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên FarmGo.

2. Phạm vi áp dụng

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của FarmGo, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của FarmGo dưới tên miền chính thức là www.farmgo.vn và ứng dụng FarmGo trên hệ điều hành Android và iOS. FarmGo sẽ duy trì trang thông tin điện tử www.farmgo.vn và các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng FarmGo nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.

FarmGo có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng FarmGo có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo. Nếu Người dùng FarmGo tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng FarmGo chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật. 

Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng FarmGo đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng FarmGo, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của FarmGo.

3. Điều kiện giao dịch chung

Việc Người dùng FarmGo lựa chọn sử dụng các Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo đồng nghĩa với việc Người dùng FarmGo chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của FarmGo, Người dùng FarmGo phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm. 

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của FarmGo thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.

Người dùng FarmGo tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.

Người dùng FarmGo phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

4. Sử dụng hợp pháp

FarmGo cung cấp phần mềm ứng dụng với các tính năng hỗ trợ quản lý trang trại cho Người dùng FarmGo, vì vậy FarmGo không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động chăn nuôi của Người dùng FarmGo như: Khách hàng của Người dùng FarmGo, hàng hóa, chất lượng hàng hóa, vật nuôi mà Người dùng FarmGo đang kinh doanh, sản xuất…cũng như FarmGo không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng FarmGo hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt sản xuất, mua bán, chăn nuôi của Người dùng FarmGo.

Người dùng FarmGo phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng FarmGo có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của FarmGo vào công việc kinh doanh sản xuất, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng FarmGo không được sử dụng dịch vụ của FarmGo để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của FarmGo, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh….

FarmGo có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng FarmGo vào hệ thống dịch vụ của FarmGo khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng FarmGo có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về FarmGo, phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng FarmGo hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng FarmGo khi sử dụng Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo mà FarmGo nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của FarmGo, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

Khi đó, để tiếp tục sử dụng ứng dụng, FarmGo có quyền yêu cầu Người dùng FarmGo cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, FarmGo có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho FarmGo cũng như cộng đồng.

Phía công ty cung cấp ứng dụng FarmGo được quyền sử dụng logo của khách hàng, tên doanh nghiệp, tên trang trại, hình ảnh/video trong trang trại mà phía trang trại đồng ý cung cấp, hoặc đã được đăng tải trên mạng xã hội và phương tiện truyền thông. Phía công ty cung cấp ứng dụng FarmGo chỉ sử dụng và nhắc đến Khách hàng với vai trò là đối tác chiến lược hoặc khách hàng tiêu biểu, đồng thời quảng bá hình ảnh trên các kênh kênh quảng cáo của Công ty theo chiến lược và nhu cầu (nếu có).

5. Tạm ngừng, chấm dứt cung cấp dịch vụ

FarmGo có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng FarmGo trong các trường hợp sau:

a) Người dùng FarmGo sử dụng phần mềm Website FarmGo/ Ứng dụng FarmGo vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, nội dung…

b) Người dùng FarmGo gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.

c) Người dùng FarmGo lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.

d) Người dùng FarmGo sử dụng website để phá hoại một website khác.

đ) Người dùng FarmGo sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.

e) Người dùng FarmGo sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng FarmGo khác của FarmGo.vn.

f) Người dùng FarmGo bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của FarmGo. Trường hợp bị tấn công FarmGo sẽ tạm ngừng dịch vụ của Người dùng FarmGo trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.

g) Người dùng FarmGo có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.

h) Người dùng FarmGo không thanh toán các chi phí đúng hạn.

i) Người dùng FarmGo có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của FarmGo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

k) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.

l) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

6. Sử dụng khu vực chung và khu vực riêng

a) Sử dụng khu vực chung:

Người dùng FarmGo hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo theo quyết định và xem xét duy nhất của FarmGo, mọi yêu cầu của Người dùng FarmGo về sử dụng Khu vực chung trên Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo cho mục đích riêng của Người dùng FarmGo có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.

b) Sử dụng khu vực riêng

Người dùng FarmGo có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. FarmGo không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng FarmGo tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.

c) Truy cập khu vực riêng

Người dùng FarmGo hiểu và chấp nhận rằng FarmGo có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng FarmGo khi ở một trong các trường hợp sau:

 • Được Người dùng đồng ý.
 • Người dùng yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố.
 • Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật.
 • Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài. 

Người dùng FarmGo hiểu và chấp nhận rằng Người dùng FarmGo không có quyền yêu cầu truy cập khu vực riêng của FarmGo, khu vực riêng của Người dùng FarmGo khác, khu vực quản trị Dịch vụ, Hệ thống và Quản trị website, ứng dụng.

7. Quyền sở hữu trí tuệ

Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo thuộc bản quyền của Công ty TNHH Công Nghệ HIPOTECH.

Do đó, tất cả nội dung tại Website www.farmgo.vn, tại Ứng dụng FarmGo đều thuộc sở hữu của FarmGo. FarmGo cho phép Người dùng xem, tải về và in những nội dung sau:

 • Nội dung đã được FarmGo công khai trên Website, Ứng dụng FarmGo
 • Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng FarmGo

Khi sử dụng các thông tin tại Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo, Người dùng FarmGo cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận. 

Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng FarmGo không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của FarmGo. Người dùng FarmGo có thể liên hệ địa chỉ: hotro@farmgo.vn để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi FarmGo, Người dùng FarmGo phải bảo đảm là việc Người dùng FarmGo sử dụng thông tin có được từ Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo của Người dùng FarmGo không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.farmgo.vn hoặc nguồn từ Ứng dụng của FarmGo.

8. Chính sách bảo mật thông tin người dùng

Vui lòng xem chính sách của FarmGo tại địa chỉ: https://farmgo.vn/chinh-sach.

9. Dịch vụ liên kết bên thứ 3

Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo đã/đang và sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của ứng dụng, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (Đơn vị thu mua nông sản, các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển…)

Khi Người dùng FarmGo sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống phần mềm của FarmGo… có nghĩa là Người dùng FarmGo đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ. Việc sử dụng dịch vụ liên kết này sẽ phụ thuộc vào từng chính sách của Bên thứ ba tại từng thời điểm. Khi dịch vụ liên kết của Bên thứ ba xảy ra các sự cố như bị gián đoạn, bị chấm dứt; FarmGo sẽ cố gắng, nỗ lực tối đa để hỗ trợ Người dùng FarmGo có trải nghiệm tốt nhất nhưng không đồng nghĩa là FarmGo cam kết chịu trách nhiệm với Người dùng FarmGo về những sự cố đã xảy ra của dịch vụ liên kết này.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng FarmGo hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng FarmGo đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng FarmGo được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

10. Quy định về chân website, ứng dụng

Các website, ứng dụng sau khi hoàn thiện và bàn giao cho Người dùng FarmGo đều được xác nhận bởi dòng chữ “Cung cấp bởi HIPOTECH” có gắn link về trang chủ HipoTech.Vn và để chế độ nofollow tại vị trí chân trang website. Tương tự như tem bảo hành đối với các sản phẩm khác, điều này xác nhận trách nhiệm của FarmGo cũng như đảm bảo quyền lợi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với website.

11. Xử lý sự cố

Người dùng FarmGo có trách nhiệm thông báo ngay FarmGo khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với FarmGo để FarmGo có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng FarmGo. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng FarmGo có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng FarmGo hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, FarmGo luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên FarmGo sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng FarmGo.

12. Giới hạn trách nhiệm

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, FarmGo không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng FarmGo trên phần mềm, website, ứng dụng của người dùng FarmGo. Đồng thời, FarmGo không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng FarmGo và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của FarmGo sau khi FarmGo đã bàn giao cho Người dùng FarmGo.

FarmGo chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng FarmGo hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng FarmGo vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của FarmGo.

Như một điều kiện khi sử dụng Website, Ứng dụng, Người dùng FarmGo đồng ý rằng: nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của FarmGo sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo hay sử dụng các Dịch vụ khác của FarmGo.

FarmGo cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo. Ngoài ra, Người dùng FarmGo cũng hiểu rằng, FarmGo không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng FarmGo có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. FarmGo khuyến nghị Người dùng FarmGo nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. FarmGo không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất của Người dùng FarmGo sau khi sử dụng dịch vụ.

13. Đảm bảo cung cấp dịch vụ

Website FarmGo/Ứng dụng FarmGo và các tính năng đi kèm của Ứng dụng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. FarmGo sẽ không bảo đảm rằng Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, FarmGo và các nhân viên của FarmGo sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của FarmGo luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. FarmGo cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

14. Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Người dùng FarmGo có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của FarmGo. Tuy nhiên, FarmGo có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng FarmGo bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được FarmGo có trên tại website www.farmgo.vn.

15. Giải quyết tranh chấp, khiếu lại và các thắc mắc

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng FarmGo vui lòng nào gửi về FarmGo theo các phương thức sau: 

 • Gửi email tới địa chỉ: hotro@farmgo.vn
 • Sdt tư vấn và hỗ trợ: 024 8888 6899
 • Hoặc liên hệ trực tiếp:
  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HIPOTECH
  Địa chỉ văn phòng: 116A/333 Văn Cao, P.Đằng Lâm, Quận Hải An, TP Hải Phòng
  Số điện thoại: 024 8888 6899

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, FarmGo sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng FarmGo, trường hợp cần thiết, FarmGo có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. FarmGo sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng FarmGo trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và FarmGo, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Hải Phòng giải quyết.

 

Hãy để FarmGo
đồng hành sản xuất cùng trang trại của bạn

Đăng ký miễn phí

Hotline 24/7

Facebook page

Xem các bài viết, sự kiện và các thông tin hoạt động và nhận trả lời các phản hồi nhanh nhất trên Facebook.

Kênh youtube

Hẫn dẫn chăn nuôi và hướng dẫn sử dụng phần mềm trên video giúp việc tiếp cận nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chatbot 24/07

Tại cửa sổ chat ở góc bên phải phía dưới website chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn.